Leer/gedragsproblemen

Er is een veelvoud van leer-en gedragsproblemen, zoals dyslexie, dyscalculie, adhd, faalangst, angstig gedrag, slechte motoriek, zeer overheersend of juist zeer timide. Veel hiervan zijn terug te brengen naar een oorzaak die niet echt bekend is. Vaak test ik uit dat de oorzaak van deze problemen terug te voeren is naar de ongeremde primaire reflexen. Maar wat zijn dat nu ?

Elk mens wordt geboren met een aantal primaire reflexen. Zij voorzien de ongeboren baby van de juiste bewegingen ten tijde van het geboorteproces en helpen hem te overleven gedurende de periode dat hij nog volstrekt hulpeloos is. Bij een normale ontwikkeling volgen de reflexen elkaar automatisch op en worden onder controle gebracht in een hoger deel van de hersenen.

Allerlei factoren kunnen de vroege neurologische ontwikkeling verstoren. Immers een foetus en een pasgeboren baby zijn volledig hulpeloos. Erfelijkheid, een ziekte of stress van de moeder tijdens de zwangerschap, een virusinfectie, te veel prikkels, nervositeit, enz. maar ook gebeurtenissen tijdens de bevalling en in het eerste levensjaar kunnen de ontwikkeling van het zenuwstelsel vertragen. De primaire reflexen verdwijnen dan niet volledig, het kind blijft erin “hangen”. Als dit het geval is, kan zo’n ontwikkelingsstoornis invloed hebben op het hele functioneren.

Tekenen van Ongeremde Reflexen:
Wanneer de Primaire Reflexen ongeremd aanwezig zijn, verstoren zij het evenwicht, de bewegingen en de reacties van het kind. Het kost hem veel meer moeite om de simpelste taken uit te voeren. Worden deze reflexen op jeugdige leeftijd niet geinhibiteerd, dan kan men daar tot op hoge leeftijd last van houden of krijgen.
Ongeremde Primaire Reflexen kunnen vele fysieke en psychische aandoeningen veroorzaken, bijv.:
Stuipen, eczeem, astma, ademhalingsproblemen, allergieën, astma, KNO problemen, schrikachtig, lage zelfwaardering, overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels, oververmoeid, angstig gedrag, niet kruipen, op de billen schuiven, averechtse reactie op medicijnen, zwak immuunsysteem, slechte motoriek,
moeite met pen vasthouden en met precisiewerk, onhandig (alles omstoten, morsen), slecht evenwicht zowel fysiek als emotioneel, vaak vallen, wagenziekte, hoogtevrees, bedplassen, kan niet stil zitten of staan, slechte coördinatie, zeer overheersend of juist zeer timide, kan niet kiezen, geen gevoel voor grenzen, hyperactiviteit, autistisch gedrag, gauw afgeleid, kan slecht focussen, burn-out, ADHD, enz.

Een scala aan leerproblemen:
moeite met spellen, schrijven, lezen, rekenen, luisteren, onthouden, concentratie, dyslexie, dyscalculie, enz.
Het corrigeren van de reflexen houdt niet in dat leerachterstanden automatisch verdwenen zijn. Deze nog niet verworven kennis en motoriek zal verder ontwikkeld moeten worden. Daarvoor kunnen wij u eventueel leerondersteuning aanbieden.

Diverse gedragsproblemen:
De sterke aanwezigheid van één reflex of meerdere ongeremde reflexen samen (clusters) kunnen tot grote functionele moeilijkheden en beperkingen leiden.
Wanneer wij ontdekken dat er primaire reflexen ongeremd aanwezig zijn, worden deze alsnog onder controle gebracht . Door middel van spiertesten wordt vastgesteld welke reflex stoort en wat de oorzaak ervan is. Er wordt een nieuw bewegingspatroon ingeoefend en de stress die door de storende ongeremde aanwezigheid van deze reflexen is ontstaan, wordt uit het systeem afgevoerd.

Alles wat voor kinderen beschreven staat, kan zich ook bij volwassenen uiten.