Kinesiologie

Kinesiologie betekent letterlijk: “Leer van de beweging“…… en leven is bewegen.

Veertig jaar geleden is deze methode door Amerikaanse chiropractoren en artsen ontwikkeld en is volledig gebaseerd op kennis van de anatomie.
Het is een methode waarbij door middel van spiertesten een relatie wordt gelegd tussen een stressvolle impuls en de daarop volgende reactie van het lichaam.
Het lichaam reageert op elke chemische, fysieke of emotionele impuls. Door deze spiertesten (spierreactie) vertelt het lichaam zelf wat er aan de hand is en wat het nodig heeft om weer in “balans” te komen.

Ons lichaam wordt overeind gehouden en bewogen door spieren. Onze spieren worden aangestuurd door ons zenuwstelsel. Ons autonome zenuwstelsel “leert “ welke reacties horen bij een bepaald gevoel, gedachte of ervaring. Zo ontstaat er een patroon van reacties, die op hun beurt weer onze ervaring beïnvloeden.

Zo bouwen we een “realiteit“ op, een patroon van gewoonten. We ervaren deze gewoonten wel, maar kunnen ze soms niet goed sturen, ze zijn “ingesleten“.

Kinesiologie is een geheel van technieken waarmee ik in mijn praktijk werk. Deze vorm van behandeling maakt het mogelijk om achter de oorzaak van sommige problemen te komen en ondersteuning te bieden op velerlei gebied, zoals o.a. bij stress, hyperactiviteit, gedragsproblemen, leerproblemen, “onbegrepen” ziektes, ADHD, pdd-nos, dyslexie, enz.


webdesign: Jans enzo